Ο συμπατριώτης μας καθηγητής, Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

Ο συμπατριώτης μας καθηγητής, Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

Ακόμη μια σπουδαία διάκριση, από τις ουσιαστικότερες αν μπορεί να επιτραπεί ο όρος, για τον συμπατριώτη μας καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη αφού εξελέγη Πρόεδρος στην Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία! 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προήλθε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της ΕΛΕ, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Πρόεδρος
 • Βάλτερ Πούχνερ, Α’ Αντιπρόεδρος
 • Άννα Λυδάκη, Β’ Αντιπρόεδρος
 • Εμμανουήλ Βαρβούνης, Γενικός Γραμματέας
 • Γεώργιος Κούζας, Ταμίας
 • Ρέα Κακάμπουρα, Ειδική Γραμματέας
 • Δέσποινα Δαμιανού, μέλος
 • Αριστ. Δουλαβέρας, μέλος
 • Αθηνά Μαχά, μέλος
 • Δημήτριος Πεταλάς, μέλος
 • Γεράσιμος Ρηγάτος, μέλος
 • Βασιλική Χρυσανθοπούλου, μέλος

Η θητεία του είναι τριετής και λήγει τον Ιούνιο του 2026.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΕ, ομ. καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής, με ομόφωνη απόφαση των μελών της ΕΛΕ, εξελέγη Επίτιμος Πρόεδρος. Η σχετική απόφαση ελήφθη στη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, που έγινε στις 12 Ιουνίου 2023 στο Μουσείο Χατζημιχάλη στην Πλάκα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε από το Νικόλαο Γ. Πολίτη. Η επίσημη ίδρυσή της έγινε στις 11 Ιανουαρίου 1909, ενώ η άτυπη συνέλευση για το σκοπόν αυτό έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 1908 στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Στον κανονισμό της ορίζεται ότι έργο της Εταιρείας είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των λαογραφικών ερευνών και σπουδών, ιδίως των αναφερόμενων στη γνώση του ελληνικού και των άλλων λαών της Βαλκανικής.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ν. Γ. Πολίτης 1909-1921
Δ. Παπούλιας 1921-1923
Χρ. Τσούντας 1923-1927
Κ. Άμαντος 1928-1938
Κ. Δυοβουνιώτης 1939-1941
Φ. Δραγούμης 1948-1954
Α. Κεραμόπουλλος 1954-1959
Γ. Α. Μέγας 1960-1976
Γ. Ζώρας 1976-1977
Δ. Σ. Λουκάτος 1978-2002
Μ. Γ. Μερακλής 2002-2023

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (1909)

Ν. Γ. Πολίτης, Πρόεδρος
Δ. Καμπούρογλους
Γ. Νάζος
Π. Νιρβάνας
Αδ. Αδαμαντίου
Μ. Δέφνερ
Δ. Αιγινήτης
Γρ. Βερναρδάκης
Γ. Βλαχογιάννης
Ι. Λαμπρίδης
Δ. Λάμψας
Ι. Ψαρούδας

17.6.2023

Καρπαθιακά Νέα