Μειώνεται ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης

Μειώνεται ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης

Aπό τους 6 μήνες στους 3 μήνες αναμένεται να μειωθεί o χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει τα εξής:

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για μείωση του χρόνου ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τους 6 μήνες στους 3 μήνες, θα ακολουθήσει σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή των μέτρων, η οποία θα εξειδικεύσει τον τρόπο υλοποίησης της 3μηνης ισχύος, καθώς και νομοθετική τροπολογία για τις ειδικές κατηγορίες.