Έκτακτη επιχορήγηση 40.000 ευρώ από το Υπ. Παιδείας στην Μητρόπολη Καρπάθου-Κάσου

Έκτακτη επιχορήγηση 40.000 ευρώ από το Υπ. Παιδείας στην Μητρόπολη Καρπάθου-Κάσου

Από το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε το ύψος της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης του θρησκευτικού φορέα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ προς αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του λόγω εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού του έργου ύψους 40.000 ευρώ.

Η εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση καθορίζεται στο ανωτέρω ύψος λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας, ο θρησκευτικός φορέας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ :

Α. Διαθέτει είκοσι (20) ενοριακούς ιερούς ναούς Β. Απασχολεί δεκαεννέα (19) θρησκευτικούς λειτουργούς Γ.

Τελεί εν γένει φιλανθρωπικό έργο Θρησκευτικός Φορέας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ ανωτέρω εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση θα α βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Ε.Φ. 1019-202-0000000, ΑΛΕ: 2310802894) όπου έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ