Τον Μιχάλη Φελλουζή ευχαριστεί ο διοικητής του Νοσοκομείου Καρπάθου

Τον Μιχάλη Φελλουζή ευχαριστεί ο διοικητής του Νοσοκομείου Καρπάθου

 

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για το γεγονός ότι γερανοφόρο όχημα της εταιρείας σας συνέδραμε την τεχνική υπηρεσία της νοσηλευτικής μας μονάδας για την περάτωση διαφόρων εργασιών.

Ευελπιστούμε σε ανάλογες μελλοντικές ενέργειες.

Με εκτίμηση,

 

Στασινόπουλος Βασίλειος

Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου

16.12.2022

Καρπαθιακά Νέα