Μιχάλης Χανιώτης για το θέμα φιλοξενίας παράνομων μεταναστών: ..."Παρακινδυνευμένα παίγνια"...

Μιχάλης Χανιώτης για το θέμα φιλοξενίας παράνομων μεταναστών: ..."Παρακινδυνευμένα  παίγνια"...

Αποφεύγοντας κάθε επιμέρους σχόλιο και κάθε επιμέρους αντίφαση,αναρτήσεις και διαψεύσεις καθώς και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του ενός μηνός που μεσολάβησε μεταξύ των δύο προαναφερομένων αναρτήσεων Δ.Τ ,θεωρώ καθήκον μου να επισημάνω πρός όλους τα εξής :

α) Το ΣΤΟ δεν έχει αρμοδιότητες για την άσκηση μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτές ανήκουν στο αρμόδιο υπουργείο.

β) Η διαχειριση τέτοιων καταστάσεων(έστω και προσωρινά) υπερβαίνει σαφώς τις τοπικές δυνατότητες και η τάξη μεγέθους του δήμου μας είναι απαγορευτική για τέτοια παρακινδυνευμένα παίγνια

γ) Αποτελεί “μείζονα αστοχία”η εμφάνιση του συγκεκριμένου θέματος στα υπό συζήτησιν θέματα του Σ.Τ.Ο

δ)Παραλείπω ότιδήποτε άλλο και καλώ όλους να συνταχθούν με την δήλωση του κ Δημάρχου:

…Τέτοιο θέμα δεν υφίσταται

θέλω να πιστεύω ότι το εννοεί …και αυτό σημαίνει ότι το θέμα θεωρείται λήξαν και δεν θα επανέλθει ποτέ όχι μόνο στο ΣΤΟ,που είναι εξ ορισμού αναρμόδιο ,ως ”τοπικό” όργανο, να αποφασίζει για ζητήματα ευρύτερης πολιτικής στα οποία μάλιστα εμπλέκονται διεθνείς οργανισμοί ,Υπατες αρμοστείες, ΜΗΚΥΟ, αλληλέγγυοι ,προσκήνια και παρασκήνια που υπερβαίνουν τις ισχνές διαχειριστικές του επάρκειες, αλλά και σε κανένα άλλο συλλογικό ή μή όργανο του Δήμου Καρπάθου…Η εμπειρία των άλλων νησιών με ”τέτοιες δομές” είναι τραγική. Ρωτήστε τους Δημάρχους τους και αποφύγετε την “παγίδα”

ε)  Οι αποφάσεις αυτές και η ευθύνη τους σε τοπικό επίπεδο είναι ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,μην επικαλείσθε υπηρεσιακούς παράγοντες που εκπροσωπούνται στο ΣΤΟ και λειτουργούν με τους δικούς τους αυστηρούς ιεραρχικά κώδικες (και καλά κάνουν)

στ )Η απάντηση είναι μια λέξη ΟΧΙ…, αδυνατούμε…!

Καλές γιορτές,με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Μιχαήλ.Φ.Χανιώτης

Οθος Καρπάθου,12/12/2020