Ο Μιχάλης Μανωλάκης μας απαντά για το θέμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου

Ο Μιχάλης Μανωλάκης μας απαντά για το θέμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου

ΕΡ. Κύριε Μανωλάκη δρομολογούνται εξελίξεις στον Δήμο Καρπάθου. Με δεδομένο ότι εσείς, οι 5 δημ. Σύμβουλοι, κρατάτε την πλειοψηφία της παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ, έχετε αποφασίσει ποιον θα προτείνετε για τη θέση του Προέδρου δημοτικού συμβουλίου; Είστε προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα στο δήμο;

Απ. κύριε Δημελλά. Πριν από δυο ημέρες κοινοποιήθηκε η απόφαση των δημοτικών  συμβούλων της παράταξης μας ΝΕΑ ΠΝΟΗ (5 υπέρ της διαγραφής  και 0 κατά) τόσο στο διαγραφέντα ΔΣ κ. Εμμανουήλ Παραγιό, όσο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και κοινοποίηση στον Δήμαρχο ΚΑΡΠΑΘΟΥ κ. Νισυριο.

Περιμένουμε λοιπόν την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για να τοποθετηθούμε στο ποιος θα υποδειχθεί για Πρόεδρος του ΔΣ. Όπως ήδη γνωρίζετε ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι απο την παράταξη που κέρδισε τις εκλογές. Δηλαδή απο την ΝΕΑ ΠΝΟΗ.
Και για την ενημέρωση των αναγνωστών σας παραθέτω παρακάτω το μέρος της εγκύκλιου του ΥπΕς:

«Σημειώνεται, τέλος, ότι μέλος παράταξης που ανεξαρτητοποιήθηκε από αυτή ή διαγράφηκε με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 των μελών της, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου, όπου εκλέχθηκε ως μέλος της παράταξης αυτής, ενώ απολύει το σχετικό αξίωμα αυτοδικαίως, κατά τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής47*

*47 Άρθρο 66 παρ. 8 εδ. α’ του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018. Έχει κριθεί συνταγματικά ανεκτή η αυτόθροη απώλεια του αξιώματος του μέλους προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, εξαιτίας ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής. Βλ. αναλυτικά ΣτΕ 78/2015, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adjustice.gr%2F&data=04%7C01%7C%7C6d3fe400ee834fffe4fa08d99a239acb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637710299976959759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SuTXkY%2B2NFnDvQK%2BI42xHgf%2B54C8BYp0PpykuGkOqOc%3D&reserved=0.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5d52a4d07b5cd6585186cd49 στις 20/08/19 15:58 12