ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ζητούν κάτοικοι και φορείς της ΚΑΡΠΑΘΟΥ και της ΚΑΣΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ζητούν κάτοικοι και φορείς της ΚΑΡΠΑΘΟΥ και της ΚΑΣΟΥ

 

10.2.2023

Καρπαθιακά Νέα