Μόνιμη Επιτροπή του ΤΕΕ Καρπάθου: «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΕΣ »

Μόνιμη Επιτροπή του ΤΕΕ Καρπάθου: «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΕΣ »

 

Προς το                                                                                                                                       Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου

τον Δήμαρχο Καρπάθου

και την

Έπαρχο Καρπάθου

Θέμα:  «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΕΣ »

Την Τετάρτη 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση-ενημέρωση για τους δασι-κούς χάρτες, που οργάνωσε το Επαρχείο Καρπάθου και η Μόνιμη Επιτροπή του ΤΕΕ.

Στην συγκέντρωση παρουσιάσθηκε η προσπάθεια και οι ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα  από την επαρχιακή επιτροπή (‘Επαρχος,ΤΕΕ, Σύλλογος Δικηγόρων, Δήμος Κάσου), με σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες. Προτάσεις νομικής και τεχνικής αρμοδιότητας, καθώς και παρεμβάσεις στην διαδι-κασία, υποβλήθηκαν εγγράφως και κατατέθηκαν στην διάρκεια των  συσκέψεων, οι οποίες είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο του 2021 και ολοκληρώθηκαν με την τελευταία τηλεδιάσκεψη της 30ης Μαρτίου.

Παρά ταύτα η νέα ανάρτηση του δασικού χάρτη που έγινε στις 4 Μαρτίου, παρου-σιάζει τα ίδια λάθη, παραλείψεις, αδικίες κι επιστημονικές προχειρότητες που οδηγούν τις ιδιοκτησίες των Καρπαθίων σε απαξίωση και αφανισμό, ενώ παράλ-ληλα επιβάλλονται ασφικτικές προθεσμίες με μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις των πολιτών. Να σημειωθεί ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση ολοκληρώθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες, μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη.

Για τους λόγους αυτούς η Μόνιμη Επιτροπή Καρπάθου του ΤΕΕ, πρότεινε την υπογραφή ψηφίσματος, που έγινε δεκτό, με αίτημα:

1.      Την ανάκληση/απόσυρση του Δασικού Χάρτη

2.      Την διόρθωση των σφαλμάτων και την αναμόρφωσή του, σύμφωνα και με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση

3.      Την 6μηνη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των αντιρρήσεων μετά την εκ νέου ανάρτηση

Το ψήφισμα υπογράφουν 40 πολίτες (επισυνάπτεται κατάλογος), οι οποίοι ζητούν από το Επαρχείο και τον Δήμο Καρπάθου, περαιτέρω ενέργειες για την διεκδίκηση κι επίτευξη των αιτημάτων αυτών.

Για την Μ.Ε. Καρπάθου του ΤΕΕ

 

Νίκος Μπερτζουάνης