Μόνον ένας δημοτικός σύμβουλος δικαιούται αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Δημ. Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Μόνον ένας δημοτικός σύμβουλος δικαιούται αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Δημ. Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου της 1ης Σεπτεμβρίου 2022, ήταν και η αποζημίωση που δικαιούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και με ανώτατο όριο μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, χρηματική αποζημίωση καταβάλλεται όταν η κατοικία του δημοτικού συμβούλου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χλμ από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.

Όπως λοιπόν προκύπτει από τις δηλώσεις των δημοτικών συμβούλων δήμου Καρπάθου μόνον ένας, συγκεκριμένα ο κ. Διακολιός, δικαιούται αποζημίωση αφού η κατοικία του βρίσκεται σε απόσταση 12 χλμ από τα Πηγάδια, στο χωριό Σπόα.

Η δε αποζημίωση καθορίστηκε στα 40 ευρώ (με βάση το 1% της αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων όπως προβλέπει ο νόμος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και έδωσε την έγκριση του ως δικαιούχο το Δημοτικό Σύμβουλο Μιχαήλ Διακολιό για την καταβολή της αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η καταβολή αυτής θα γίνεται ανά εξάμηνο. Η απόφαση έχει ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

(φωτογραφία αρχείου)

23.9.2022

Καρπαθιακά Νέα