Ένας Καρπάθιος στο μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο μεταφορών και κινητικότητας που φέτος λαμβάνει χώρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας!

Ένας Καρπάθιος στο μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο μεταφορών και κινητικότητας που φέτος λαμβάνει χώρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας!

Ένας Καρπάθιος στο μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο μεταφορών και κινητικότητας που φέτος λαμβάνει χώρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας!

Πρόκειται για τον Μανόλη Τζώρτζη Νισύριο, υποψήφιο Διδάκτορα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο .

Συμμετέχει στο συνέδριο με την ομάδα του ΕΜΠ και στα πλαίσια αυτού , την Πέμπτη 18/04/2024 , έκανε παρουσίαση με τίτλο :

“ Impact assessment of governance models on the integration of connected and autonomous vehicles “

( Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή των πολιτών της Ευρώπης στη χρήση συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων ).

About TRA

18.4.2024

Καρπαθιακά Νέα