Μηνάς Σακελλάκης - Θάνος Χαλκιάς. Νέα έρευνα από τους δυο Καρπάθιους γιατρούς!

Μηνάς Σακελλάκης - Θάνος Χαλκιάς. Νέα έρευνα από τους δυο Καρπάθιους γιατρούς!

Οι δυο Καρπάθιοι ιατροί Μηνάς  Σακελλάκης και Θάνος Χαλκιάς, στη νεα έρευνα τους παρουσιάζουν το ρόλο και τη σημασία των ιοντικών διαύλων στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη!

Τονίζουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν τόσο στη μεταφραστική έρευνα όσο και στη θεραπευτική αντιμετώπιση συμπεριλαμβανομένων των αναισθητικών φαρμάκων κατά την περιεγχειρητική περίοδο ή τη νοσηλεία σε ΜΕΘ.

The Role οf Ion Channels in the Development and Progression of Prostate Cancer

11.1.2023

Καρπαθιακά Νέα