Διεύθυνση Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας καθώς και Γραφεία Κλιματικής Ουδετερότητας συστήνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Διεύθυνση Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας καθώς και Γραφεία Κλιματικής Ουδετερότητας συστήνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενσωματώνει ξεχωριστή Διεύθυνση Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας καθώς και Γραφεία Κλιματικής Ουδετερότητας απαντώντας εμπράκτως στη μεγάλη πρόκληση και στα διακυβεύματα, στην εποχή της κλιματικής κρίσης την οποίαν διανύουμε.
O νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εισήλθε μετά από διαβούλευση 20 και πλέον ημερών, υιοθετώντας μεγάλο μέρος από τις προτάσεις των υπηρεσιακών στελεχών.
Ο νέος ΟΕΥ που τροποποιείται για πρώτη φορά από το 2015, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις, θέτει ως κυρίαρχο στοιχείο του τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα φορέας έχει την ολιστική προσέγγιση της φέρουσας ικανότητας τόσο ως προς το ανθρωπογενές όσο και ως προς το φυσικό περιβάλλον, με την δημιουργία ( στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας) Διεύθυνσης Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας καθώς και δύο Γραφείων Κλιματικής Ουδετερότητας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τα οποία θα παρακολουθούν τη λειτουργία της Περιφέρειας ως προς το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, σύμφωνα με τον στόχο της ΕΕ περί κλιματικής ουδετερότητας, για τη σταδιακή μείωση του ως το έτος 2050.
Επίσης, στο πλαίσιο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης (PROTECT) δημιουργούνται τέσσερα (4) Τμήματα, Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συνεργασιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και Επιχειρησιακού Συντονισμού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με τα αντίστοιχα Γραφεία Υποστήριξης.
Μια ακόμη καινοτομία που εισάγει ο νέος ΟΕΥ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η δημιουργία Μονάδας Τεκμηρίωσης (Data Center) η οποία θα συλλέγει όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της λειτουργίας ολόκληρης της Περιφέρειας και του Περιβάλλοντός της, ώστε να γίνεται η σωστή τεκμηρίωση των στρατηγικών της Περιφέρειας και για να αποτιμάται επιστημονικά η επιτυχία κάθε στρατηγικής απόφασης, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα κράτη.
Με τον νέο ΟΕΥ επιτυγχάνεται η διασύνδεση ως ένα σημείο και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τη διαμόρφωση μιας ενιαίας κουλτούρας και αυτό γίνεται με το Οργανωτικό Δίκτυο Μονάδων Υποστήριξης που είναι ταυτόσημο παντού και με την ταυτόχρονη ψηφιακή δικτύωση της Περιφέρειας. Ειδικότερα, όλες οι υπηρεσίες, ασχέτως του τομέα που υπηρετούν, διατρέχονται από ένα ενιαιοποιημένο δίκτυο υποστήριξης των εσωτερικών τακτικών και περιοδικών αναγκών τους, που αποτελείται από τις μονάδες Υποστήριξης. Το οριζόντιο αυτό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, αποτελεί τον θεμελιώδη και συγχρονισμένο μηχανισμό που καλλιεργεί την ταυτότητα ενός ενιαίου Οργανισμού.
Συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών που σήμερα δεν υπάρχει, καθώς και Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Λειτουργίας, ακριβώς γιατί αυτοί οι δύο οριζόντιοι τομείς είναι θεμελιώδεις για την υπόσταση του φορέα.
Επιπλέον αυτών:
– Στον νέο ΟΕΥ διατηρούνται όλες οι οργανικές θέσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατειλημμένες και μη.
– Οι θέσεις ευθύνης που θεσπίζονται, είναι πολλές και καλύπτουν τους σημερινούς προϊσταμένους συνολικά.
– Τα αποψιλωμένα Επαρχεία που είχαν περισσότερα Τμήματα από ότι υπαλλήλους, μετασχηματίζονται με δύο βασικών κατηγοριών πολυτομεακά τμήματα, το ένα για θέματα λειτουργικά, οικονομικά και πληροφορικής και το άλλο με υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης. Οι τοπικές κοινωνίες θα απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που απολαμβάνουν και σήμερα.
– Καμία αρμοδιότητα δεν χάνεται, αντιθέτως, η συναλλαγή των πολιτών με την Περιφέρεια θα γίνει πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική, όταν θα ολοκληρωθεί και η ψηφιακή δικτύωση.
Ο νέος ΟΕΥ χαρακτηρίζεται από:
– Ολοκληρωμένη και αρμονική λειτουργία κάθετων υπηρεσιών που θα καλύπτει όλη την επικράτεια
– Κεντρικό Σχεδιασμό και επίβλεψη των κάθετων παραγωγών με ενιαία ταχύτητα σε όλη την επικράτεια
– Ταυτόσημη οριζόντια υποστήριξη όλων των μονάδων για τις λειτουργικές και οργανωσιακές ανάγκες
– Τομεακή συνοχή σε κεντρικό επίπεδο
– Ελαχιστοποίηση αποκεντρωμένων απαιτήσεων όπου το δυναμικό δεν επαρκεί
– Ανάπτυξη τμημάτων που μπορούν να στελεχωθούν.

Το Γραφείο Τύπου

28.6.2024

Καρπαθιακά Νέα