Η νέα Κριτική Επιτροπή του Πανδωδεκανησιακού Βραβείου "Βασίλη Μοσκόβη" του Δήμου Αθηναίων για τις εκδόσεις βιβλίων

Η νέα Κριτική Επιτροπή του Πανδωδεκανησιακού Βραβείου "Βασίλη Μοσκόβη" του Δήμου Αθηναίων για τις εκδόσεις βιβλίων

 

 

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Καρπάθου συγκροτήθηκε η Νέα Κριτική Επιτροπή του Πανδωδεκανησιακού «Βραβείου Βασίλη Μοσκόβη».

Η Επιτροπή, η οποία είναι τριμελής, αποτελείται από τους Δωδεκανήσιους Ομότιμους Καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μηνά Αλ. Αλεξιάδη και Εμμανουήλ Π. Περσελή, και τη Σύμβουλο του Οργανισμού, Πολιτισμολόγο Ιωάννα Γεννηματά. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Καθηγητής της Λαογραφίας Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης. Αναπληρωματικό Μέλος, με βάση τη σχετική απόφαση, ορίστηκε ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συλλόγου Συμαίων Αττικής «Ο Πανορμίτης».

Όπως είναι γνωστό, ο αείμνηστος Δωδεκανήσιος συγγραφέας (από τη Σύμη) Βασίλης Μοσκόβης κληροδότησε στον Δήμο Αθηναίων την περιουσία του και εθέσπισε το ομώνυμο Ετήσιο Βραβείο για τη συγγραφή βιβλίων Δωδεκανησιακού περιεχομένου. Η οικία του με τη βιβλιοθήκη του, τις παραδοσιακές ενδυμασίες και όλα τα λαογραφικά αντικείμενα λειτουργεί, μετά τον θάνατό του και με την ευθύνη του Δήμου, ως Λαογραφικό Μουσείο, με την επωνυμία «Δωδεκανησιακό Σπίτι».

Η νέα προκήρυξη για τα «Βραβεία Μοσκόβη» του Δήμου Αθηναίων για τα βιβλία της διετίας 2020-2021 θα ανακοινωθεί προσεχώς.