Νέα πρόσκληση για εκλογή μελών Προεδρείου και Οικ. Επιτροπής. Τι θα κάνουν οι σύμβουλοι της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ;

Νέα πρόσκληση για εκλογή μελών Προεδρείου και Οικ. Επιτροπής. Τι θα κάνουν οι σύμβουλοι της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ;

Την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, ορίστηκε νέα τακτική ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου. Για τη θέση του Προέδρου δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις και ο κ. Μανωλάκης θα ξανα-γίνει Πρόεδρος Δ.Σ. Ωστόσο δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αφού οι Σύμβουλοι της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ εδώ και μήνες έχουν επιλέξει τη μη συμμετοχή τους έτσι η Οικ. Επιτρ. δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι θα πράξουν αυτή τη φορά; Πως θα ξεκινήσει το 2022;

Θα δούμε την Συνεδρίαση σε live μετάδοση από το youtube; όπως κάνουν όλοι οι Δήμοι της χώρας ή ακόμη μια φορά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα επιλέξει τη λύση του ραδιοφώνου;