Νέα προσπάθεια εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Νέα προσπάθεια εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου