Η νέα σύμβαση για την ακτοπλοϊκή γραμμή Κασοκαρπαθίας. Μπαίνει το Ηράκλειο αυξάνεται το τίμημα ανά δρομολόγιο

Η νέα σύμβαση για την ακτοπλοϊκή γραμμή Κασοκαρπαθίας. Μπαίνει το Ηράκλειο αυξάνεται το τίμημα ανά δρομολόγιο

Αναρτήθηκε η σύμβαση που αφορά την άγονη γραμμή της Κασοκαρπαθίας. Ανάμεσα σε αυτά που προσέξαμε είναι το λιμάνι του Ηρακλείου  και η αύξηση του τιμήματος ανά δρομολόγιο.

α.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή́, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό́ διάστημα από 22/07/2022 ζωσ 04/09/2022, σε συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά, έναντι τιμήματος εκατόν δυο χιλιάδων ευριώ (€102.000,00),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο,

β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΣΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, για το χρονικό́ διάστημα από 22/07/2022 έως 04/09/2022 και την εκτέλεση δυο (02) δρομολογίων την εβδομάδα, για το χρονικό διάστημα από 05/09/2022 έως και 22/10/2022, σε συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά, έναντι τιμήματος εκατόν δυο χιλιάδων ευρώ (€102.000,00), με συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο και

γ.ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 22/07/2022 εως 04/09/2022, έναντι τιμήματος ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (€87.000,00),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο.