Δασικοί χάρτες: Νέα 4μηνη παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων

Δασικοί χάρτες: Νέα 4μηνη παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων

Παρατείνεται για άλλους 4 μήνες η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, σύμφωνα με άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018», στο οποίο όμως έχει συμπεριληφθεί σειρά περιβαλλοντικών και ενεργειακών διατάξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του νομοσχεδίου, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες των οποίων η ανάρτηση υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται από τη λήξη της, για τέσσερις (4) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο εξαιτίας της μεγαλης αναστάτωσης που είχε προκληθεί σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας από την ανάρτηση δασικών χαρτών, οι οποίοι «πρασίνιζαν» εμφανίζοντάς το ως δασική έκταση μεγάλο τμήμα της χώρας, είχε δοθεί ακόμα μία οριζόντια παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων διαρκειας 6 μηνών.

Η παράταση δικαιολογείται στην έκθεση συνεπειών από τη ρύθμιση καθώς λόγω των πυρκαγιών αρκετές Διευθύνσεις Δασών αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ταυτόχρονη ενασχόληση με την αποκατάσταση των εν λόγω περιοχών και τη διαχείριση των δασικών χαρτών. Επίσης, όπως επισημαίνεται, «αντιμετωπίζεται η ανάγκη διεύρυνσης των υποψηφίων και εξεύρεσης νέου αναδόχου εντός ασφυκτικά μικρού και πεπερασμένου χρόνου λόγω των αλλαγών του ν. 4412/2016».

Αυτό, το οποίο επιδιώκεται με τη χορήγησης μεγαλύτερης προθεσμίας λόγω των έκτακτων συνθηκών που επέφεραν οι πυρκαγιές είναι να λυθεί το ζήτημα της αποφυγής λαθών κατά την διόρθωση των δασικών χαρτών και να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός τους με την ενσωμάτωσης των διορθώσεων που προβλέπονται.

πηγή: Μαρία Λιλιοπούλου στο  https://news.b2green.gr