Νέες δυνατότητες στις ορεινές διασώσεις από το Πυρ. Κλιμ. Καρπάθου μετά τις δωρεές

Νέες δυνατότητες στις ορεινές διασώσεις από το Πυρ. Κλιμ. Καρπάθου μετά τις δωρεές

ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΌ ΚΛΙΜΆΚΙΟ ΚΑΡΠΆΘΟΥ ΑΠΟΚΤΆ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΑΤΕΣ – ΚΡΊΣΙΜΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΉ ΔΙΆΣΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΙΝΟ ΔΙΑΣΏΣΕΙΣ ΕΥΡΎΤΕΡΑ!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μητροπολίτη ΚΑΡΠΆΘΟΥ και ΗΡΩΙΚΉΣ ΝΉΣΟΥ ΚΆΣΟΥ ΚΥΡΙΟ ΑΜΒΡΌΣΙΟ ΣΤΟΝ ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΆΘΟΥ ΚΎΡΙΟ ΓΙΆΝΝΗ ΝΙΣΎΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΚΎΡΙΟΥΣ ΜΙΧΆΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑΡΟ ΜΙΧΆΛΗ ΖΑΒΟΛΑ (ΚΑΠΕΤΆΝΙΟ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΎΡΙΟ ΓΙΏΡΓΟ ΝΙΟΤΉΣ ( ΖΑΕΡΖΙΝΙΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΕΙ 5000 ΔΟΛΑΡΊΩΝ ΑΜΕΡΙΚΉΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΑΜΕΡΙΚΉΣ) ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΤΈΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΟΥ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΓΡΑΦΕΊΩΝ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ.

ΜΑΖΊ ΠΑΛΕΎΟΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΙΚΆ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΑ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΠΆΘΟ ΠΕΡΙΦΑΝΉ ΜΑ ΚΥΡΊΩΣ ΑΣΦΑΛΈΣΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣ.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΎΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΎΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΑΝΉ ΚΆΡΠΑΘΟ/ ΝΌΤΙΟ ΑΙΓΑΊΟ!

(Από την ανάρτηση του πυροσβέστη Νικόλα Παραγυιού)