ΔΕΗ: Νέες προσλήψεις στα Δωδεκάνησα - 5 στην Κάρπαθο. Από σήμερα οι αιτήσεις

ΔΕΗ: Νέες προσλήψεις στα Δωδεκάνησα - 5 στην Κάρπαθο. Από σήμερα οι αιτήσεις

Η ΔΕΗ για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοίνωσε την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) συνολικά 35 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε μηχανοτεχνικούς και ηλεκτροτεχνικούς σταθμών και υποσταθμών.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και λήγει τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Θέσεις εργασίας στα Δωδεκάνησα

 1. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Κάλυμνος (3 θέσεις)
 2. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Κάλυμνος (1 θέση)
 3. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Αρκιοί (1 θέση)
 4. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Αρκιοί (1 θέση)
 5. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Πάτμος (2 θέσεις)
 6. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Πάτμος (2 θέσεις)
 7. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Κάρπαθος (4 θέσεις)
 8. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Κάρπαθος (1 θέση)
 9. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Σύμη (2 θέσεις)
 10. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Σύμη (2 θέσεις)
 11. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Μεγίστη (1 θέση)
 12. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Μεγίστη (1 θέση)
 13. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Κως (3 θέσεις)
 14. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Κως (2 θέσεις)
 15. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Αστυπάλαια (2 θέσεις)
 16. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Αστυπάλαια (2 θέσεις)
 17. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Αντικύθηρα (1 θέση)
 18. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών – Αντικύθηρα (1 θέση)
 19. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Γαύδος (1 θέση)
 20. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Οθωνοί (1 θέση)
 21. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ – Ερεικούσα (1 θέση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ – ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ με σήμανση έκδοσης 05/02/2020». σύμφωνα με το proson και με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αναφέρει το proson καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΑΕΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνος στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1. I.Koulianos@dei.gr για τις θέσεις των ΑΣΠ Καλύμνου και ΤΣΠ Αρκίων.
2. s.kampouraki@dpan.gr για τις θέσεις των ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης και ΤΣΠ Μεγίστης.
3. K.Koudouna@dei.gr για τις θέσεις των ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου και ΤΣΠ Αστυπάλαιας.
4. K.Orfanou@dei.gr για τις θέσεις των ΤΣΠ Αντικυθήρων, ΤΣΠ Γαύδου, ΤΣΠ Οθώνων και ΤΣΠ Ερεικούσας.

Το εμπόθεσμο των αιτήσεων με συστημένη επιστολή, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων εργασίας εδώ