Νέο Δ.Σ. στον Παγκαρπαθιακό Σύλλογο Ρόδου - Πρόεδρος η Ειρήνη Γιάννουστα Γεργατσούλλη

Νέο Δ.Σ. στον Παγκαρπαθιακό Σύλλογο Ρόδου - Πρόεδρος η Ειρήνη Γιάννουστα Γεργατσούλλη