Νέο Δ.Σ. για τον Καρπαθιακό Σύλλογο Αυστραλία! Πρόεδρος ο Φρανκ Κόκκινος

Νέο Δ.Σ. για τον Καρπαθιακό Σύλλογο Αυστραλία! Πρόεδρος ο Φρανκ Κόκκινος
Η ΚΕΠΑ Αυστραλίας, Karpathian Progressive Association of Australia, την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου, πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια έγινε η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου: 
Frank Kochinos (Πρόεδρος)
Ντόρα Βασιλιώτη (Αντιπρόεδρος)
Μαρία Θεοχαρίδη (Ταμίας)
Γιώργος Κωνσταντίνος (Γραμματέας)
Γιάννης Μαντιναίος
Αντώνης Βασιλειώτης
Φίνα Βασιλιώτη
Μιλτιάδης Βασιλιώτης
24.10.2022
Καρπαθιακά Νέα