Συνάντηση εργασίας-Διαβούλευση για το νέο LEADER 2023-2027 στο "Κονάκι" Καρπάθου

Συνάντηση εργασίας-Διαβούλευση για το νέο LEADER 2023-2027 στο "Κονάκι" Καρπάθου

𝝨𝞄𝝼ά𝝼𝞃𝝶𝞂𝝶 𝝴𝞀𝝲𝝰𝞂ί𝝰ς – 𝝙𝝸𝝰𝝱𝝾ύ𝝺𝝴𝞄𝞂𝝶 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝾 𝝼έ𝝾 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟯 – 𝟮𝟬𝟮𝟳

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 στις 18:30 στο «Κονάκι» Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου
Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου – ΑΝΔΩ ΑΕ και το Επαρχείο Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου, 𝞹𝞺𝞸𝞼𝞳𝞪𝞴𝞸ύ𝞶 𝞮𝞳𝞹𝞺𝞸𝞼ώ𝞹𝞸𝞾ς ό𝞴𝟂𝞶 𝞽𝟂𝞶 𝞿𝞸𝞺έ𝟂𝞶 𝞹𝞸𝞾 𝞭𝞺𝞪𝞼𝞽𝞰𝞺𝞲𝞸𝞹𝞸𝞲𝞸ύ𝞶𝞽𝞪𝞲 𝞼𝞽𝞰𝞶 𝞙ά𝞺𝞹𝞪𝞱𝞸 (επιχειρηματίες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, κοινωνικούς φορείς, πολιτιστικούς/περιβαλλοντικούς συλλόγους, ενεργούς πολίτες), σε συνάντηση εργασίας – διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα LEADER 2023 – 2027.
Σκοπός της συνάντησης/διαβούλευσης είναι η ανάλυση της περιοχής, η ιεράρχηση των αναγκών, οι ευκαιρίες ανάπτυξης, η καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος, η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασιών και δικτυώσεων.
Δελτίο Τύπου
9.3.2023
Καρπαθιακά Νέα