Νέο ωράριο στην υπηρεσία Δόμησης Δήμου Καρπάθου

Νέο ωράριο στην υπηρεσία Δόμησης Δήμου Καρπάθου
Όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Καρπάθου στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρπάθου, αποφασίστηκε να ακολουθείται εφεξής το κάτωθι ωράριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:
Για τα Τμήματα: Πολεοδομικών Εφαρμογών, – Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών, Αυθαιρέτων, από ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. για τις ημέρες Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή.
Για το Τμήμα Αρχείου Οικοδομικών Αδειών από ώρα 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. την ημέρα Παρασκευή.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας!