Νεο τηλέφωνο για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου: 2245360000

Νεο τηλέφωνο για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου: 2245360000

Αναβάθμιση υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου/ νέα τηλεφωνική γραμμή Γ.Ν. Καρπάθου

Με το παρόν σας ενημερώνουμε και έπειτα από τη διενέργεια διαδικασιών αναβάθμισης των υπηρεσιών του τηλεφωνικού μας κέντρου (υπογραφή σχετικής σύμβασης υπηρεσιών εξωτερικής τηλεφωνίας «ΣΥΖΕΥΞΙΣ») πως το Γ.Ν. Καρπάθου διαθέτει τον παρακάτω νέο τηλεφωνικό αριθμό κλήσεων τον οποίο και θα πρέπει εφεξής να χρησιμοποιείτε.

2245360000

Σημειώνεται πως πλέον κατά την έναρξη της κλήσης υπάρχουν ηχογραφημένες οδηγίες αναφορικά με την επιλογή του επιθυμητού τμήματος της νοσηλευτικής μας μονάδας.

Με εκτίμηση,

Στασινόπουλος Βασίλειος

Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου