Νέο βιβλίο των Μηνά Αλ. Αλεξιάδη - Μανώλη Γ. Βαρβούνη

Νέο βιβλίο των Μηνά Αλ. Αλεξιάδη - Μανώλη Γ. Βαρβούνη

Η μελέτη με τίτλο «Σύγχρονες ελληνικές ευχετήριες κάρτες. Λαογραφική μελέτη», τη συγγραφική πατρότητα της οποίας καρπώνονται από κοινού ο Μ. Γ. Βαρβούνης και ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, ενώ διανθίζεται και από μία πλούσια καταληκτική ενότητα, εν είδει παραρτήματος, στην οποία φιλοξενούνται δείγματα σύγχρονων ελληνικών ευχετήριων καρτών, όπως κάρτες πασχαλινές, γαμήλιες, βιβλιοκάρτες κλπ.

Όπως σημειώνεται και στο σχετικό προλογικό σημείωμα: «Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε στο υλικό του αρχείου Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, ο οποίος επί χρόνια συνέλεγε ελληνικές ή χρησιμοποιημένες στην Ελλάδα κάρτες, με σκοπό τη συνολικότερη λαογραφική μελέτη τους. Στηρίχθηκε επίσης στη μελέτη της σχετικής πλούσιας διεθνούς βιβλιογραφίας, δεδομένου ότι οι κάρτες αποτέλεσαν μέχρι σήμερα προσφιλές θέμα της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής, κυρίως, λαογραφίας, στο πλαίσιο της μελέτης των νεωτερικών μορφών και εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού. Και τούτο επειδή πέρα από την εθιμική χρήση τους και τις τυχόν συναισθηματικές διαστάσεις της, αποτελούν και πεδίο έρευνας για τη γενικότερη επίδραση του «ψηφιακού μετασχηματισμού» της κοινωνίας μας και των επιδράσεών του σε καθιερωμένες ήδη μορφές συλλογικής έκφρασης και δράσης».

Αν εξαιρέσει κανείς σποραδικές αναφορές στη λαογραφική βιβλιογραφία, η λαογραφική μας έρευνα δεν έχει ασχοληθεί, μέχρι σήμερα, μεθοδικά και οργανωμένα με τις ευχετήριες κάρτες, τα ευχετικά τους κείμενα, τις ποικίλες διακοσμήσεις τους, αλλά και την τελετουργία της αποστολής και ανταλλαγής τους.

Ο Μανώλης Βαρβούνης

 

Πρόκειται επομένως για ένα νεωτερικό λαογραφικό φαινόμενο, που εντάσσεται στα όρια της αστικής λαογραφίας, το οποίο δεν έχει αρκούντως μέχρι σήμερα μελετηθεί από τη σύγχρονη ελληνική λαογραφική έρευνα. Το κενό αυτό αποσκοπεί η καλύψει η παρούσα μελέτη.

Πηγή : www.paratiritis-news.gr