Νέο υποείδος μαργαρίτας στην Κάρπαθο!

Νέο υποείδος μαργαρίτας στην Κάρπαθο!
Ένα νέο υποείδος μαργαρίτας (#Anthemideae : #Asteraceae) περιγράφηκε από την Κάρπαθο αυτήν την εβδομάδα συμφωνα με εργασία που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό #Phytotaxa από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μελετώντας δείγματα από έξι διαφορετικούς πληθυσμούς της #Anthemis rigida -οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος εξάπλωσης της στο Αιγαίο Πέλαγος- και αναλύοντας 20 διαφορετικούς μορφολογικούς χαρακτήρες, δημοσιεύεται για πρώτη φορά μια πλήρης αναθεώρηση για το συγκεκριμένο είδος από τον ελλαδικό χώρο.
 Συνολικά καταγράφονται 5 υποείδη, συμπεριλαμβανομένου και του νέου taxon, τα οποία μοιράζονται τον ίδιο χρωμοσωματικό αριθμό αλλά διακρίνονται από μια σειρά μορφολογικών χαρακτήρων και κυρίως την παρουσία ή όχι γλωσσοειδών ανθιδίων αλλά και το χρώμα αυτών, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των περιβληματικών βρακτίων, το χρώμα των ανθήρων αλλά και τη μορφολογία των αχαινίων (καρπών) τους.
Το νέο υποείδος, το οποίο ονομάστηκε A. rigida subsp. antri-neptuni, θεωρείται ενδημικό της Καρπάθου και έχει καταγραφεί μόνο στα νοτιοανατολικά του νησίου σε περιοχές με φρυγανική βλάστηση επί εδαφών που έχουν προκύψει από αποσάθρωση φλύσχη ή ψαμμίτη.
 Η ετυμολογία του ονοματος η οποία προσδιορίζει την περιοχή που βρέθηκε (#locus_classicus), προκύπτει από τα λατινικά “antrum”, δηλαδή σπηλιά, και “Neptunus”, ο θεός του νερού και της θάλασσας στη ρωμαϊκή μυθολογία κατά αντιστοιχία του θεού Ποσειδώνα, μιας και το νεο υποείδος βρέθηκε κοντά στο σπήλαιο του Ποσειδώνα.
Τα 4 απο τα 5 συνολικά υποείδη, με τη σειρά:
A. rigida subsp. rigida με εξάπλωση σε όλο το Αιγαίο (a & b);
A. rigida subsp. liguliflora με εξάπλωση στα Κύθηρα (c & d);
A. rigida subsp. runemarkii με εξάπλωση στη Μήλο και τα περιφερειακά της νησιά (e & f) και
A. rigida subsp. antri-neptuni με εξάπλωση στην Κάρπαθο (g & h).
Περισσότερες πληροφορίες:
πηγή: biodiv.gr