Νέος Διαγωνισμός για τη ακτοπλοϊκή γραμμή της Κασοκαρπαθίας

Νέος Διαγωνισμός για τη ακτοπλοϊκή γραμμή της Κασοκαρπαθίας

Με θέμα ‘’Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών’’ το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ανακοίνωσε στις 2 Αυγούστου 2022 έναν νέο διαγωνισμό που αφορά τη γραμμή της Κασοκαρπαθίας.

Πρόκειται για σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής:

α)ΘΗΡΑ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ- ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΙ- ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή,

β) ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ- ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή και

γ)ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΙ- ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, και της ιι) υπ’αριθμ.2252.1.3.57/48337/06-07-2022 (ΑΔΑ: 9Π4Ω4653ΠΩ- Α0Κ) σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή»

ε)την αριθμ.:2251.2-5/54818/22/29-07-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΜΘ4653ΠΩ-ΧΔΝ) Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Α’ «Πρόσκληση ενδιαφερόμενων πλοιοκτητών/πλοιοκτητριών εταιρειών για δρομολόγηση πλοίου/πλοίων προς εξυπηρέτηση των γραμμών: Α)ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, Β)ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, Γ)ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ- ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή».

ΚΑΛΕΙ

πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (01) έως πέντε (05) ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής που περιλαμβάνεται στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτόν.

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πλοιοκτήτες, που αυτοί και τα πλοία τους, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου του ν. 4948/2022.

2.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλουν αίτηση δρομολόγησης πλοίου/πλοίων στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 10, μέχρι και την Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00.

Να υπενθυμίσουμε ότι όπως έχει ανακοινωθεί από τον υπουργό κ. Παλακιωτάκη στη γραμμή της κασοκαρπαθίας θα τοποθετηθεί πλοίο Β κατηγορίας το οποίο θα εκτελεί το δρομολόγιο 3 φορές τη βδομάδα ενώ σε δυο από αυτά το πλοίο θα πιάνει και την Κρήτη.

Δείτε εδώ την προκήρυξη 

6.8.2022

Καρπαθιακά Νέα