Νέος Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Καρπάθου! (Ο τέταρτος κατά σειρά)

Νέος Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Καρπάθου! (Ο τέταρτος κατά σειρά)

Δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωι, 3 Νοεμβρίου 2ο22, στη Διαύγεια η πρόσληψη νέου Γενικού Γραμματέα στον Δήμο Καρπάθου! Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για τον τέταρτο κατά σειρά Γ.Γ. που προσλαμβάνεται από τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Νισύριο. (πέρασαν από τον Δήμο Καρπάθου ως Γ.Γ., οι κ.κ. Γ. Σκοκέας,  Γ. Μπάμπαλης, Γ. Λιάγκας).

Προσλαμβάνουμε τον Γερακιανάκη Μιχαήλ του Χαράλαμπου ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου.
Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες. Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρπαθιακά Νέα