Νέο βιβλίο από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ των Μηνά Αλ. Αλεξιάδη και Αριστείδη Δουλαβέρα

Νέο βιβλίο από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ των Μηνά Αλ. Αλεξιάδη και Αριστείδη Δουλαβέρα

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΗΝΑ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΟΥΛΑΒΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΚΑΖΑΜΙΕΣ ΤΟΥ 2021,

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2022, σσ. 164.

Η έκδοση αυτή είχε ως αφετηρία της τη σκέψη ότι ο Καζαμίας ως λαϊκό βιβλίο θα παρουσίαζε ιστορικά θέματα για την Επανάσταση του 1821, με αφορμή την Επέτειο των 200 χρόνων.

 

Έτσι, συγκεντρώθηκαν αρχικά όλες οι εκδόσεις Καζαμιών τού 2021 (17 συνολικά) και έπειτα αναζητήθηκαν τα κείμενα που αναφέρονταν σε γεγονότα και πρόσωπα του 1821.

 

Προέκυψαν ακολούθως 46 κείμενα, τα οποία κατατάχθηκαν θεματικά σε τρεις κατηγορίες: Προεπανα-στατικά, Κατά την Επανάσταση και Μετεπαναστατικά. Φυσικά, τα περισσότερα θέματα (συνολικά 31 από τα 46) αναφέρονται σε γεγονότα και πρόσωπα της Επανά-στασης. Το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερα Κεφάλαια.

Το πρώτο αναφέρεται στην ιστορία και την κυκλοφορία του Καζαμία στα λαϊκά στρώματα.

Το δεύτερο παρουσιάζει τις εκδόσεις Καζαμία του 2021 και εξετάζει την εξωτερική μορφή (εξώφυλλα των Καζαμιών 2021), τα περιεχόμενα, τους αρχικούς τίτλους, τους συμπληρωματικούς τίτλους, τον αριθμό των σελίδων τους και τους εκδότες.

Στο τρίτο καταγράφονται όλα τα κείμενα των Καζαμιών για την Επανάσταση, όπως υπάρχουν σε κάθε έκδοση, και δίνεται η θεματική κατάταξή τους πριν, κατά και μετά την Επανάσταση του 1821. Ακολουθούν παρατηρήσεις, σχόλια και διαπιστώσεις πάνω σ’ αυτά και στο εικαστικό τους υλικό.

Τέλος, στο τέταρτο Κεφάλαιο δίνεται περίληψη των κειμένων, με βάση τις κατηγορίες που ταξινομήθηκαν (Πριν από την Επανάσταση- Κατά την Επανάσταση

( Θέματα, Γεγονότα και Πρόσωπα) – Μετά την Επανάσταση).

Έπειτα, ακολουθούν τα Συμπεράσματα, η Ανακεφαλαιωτική Βιβλιογραφία, το Παράρτημα (φωτογραφίες των εξωφύλλων των 17 Καζαμιών της έρευνάς μας), Περίληψη στα Αγγλικά και, τέλος, το Γενικό Ευρετήριο.