Συγχαρητήρια επιστολή της Επάρχου Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου στην Φωτεινή Παζαρτζή

Συγχαρητήρια επιστολή της Επάρχου Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου στην Φωτεινή Παζαρτζή