Το δίκτυο του νερού και οι πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Καρπάθου

Το δίκτυο του νερού και οι πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Καρπάθου

γράφει ο Νίκος Κανάκης

Υποναύαρχος ΛΣ (εα)

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση στις 3 Αυγούστου με μοναδικό θέμα την αποδοχή ειδικού όρου που το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) ζητά να προστεθεί στη δανειακή σύμβαση για πρόσθετη εξασφάλιση του δανείου των  3.372.800 € που θα λάβει ο Δήμος «για την προμήθεια «συστήματος εξοικονόμησης διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου».

Περιμέναμε από τον εισηγητή του θέματος  Γ. Γραμματέα του Δήμου να  έχει ενημερωθεί πλήρως για το αντικείμενο του έργου  και να εξηγήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ποιο θα είναι το πρακτικό όφελος από την εγκατάσταση και λειτουργία του πολύπλοκου και δαπανηρού υπό προμήθεια συστήματος για το οποίο τυπικά υποθηκεύονται τα έσοδα του Δήμου  για 15 χρόνια.

Αντί αυτού η συζήτηση περιορίσθηκε  μόνο στην ευθύνη που θα έχει ο Δήμος, για την εξασφάλιση του δανείου  χωρίς να εξηγηθεί ποιο θα είναι το ακραίο χειρότερο σενάριο  για το Δήμο.  

Το ουσιώδες είναι ότι διατίθενται 3.234.000 ευρώ για προμήθεια ενός συστήματος μηδαμινής ωφελιμότητας και ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει μερικές χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για την συντήρηση και λειτουργία του. 

O εισηγητής Γ. Γραμματέας του Δήμου υποστήριξε  εσφαλμένα ότι δεν υπάρχει χρόνος για  τροποποίηση του έργου ή αναβολή της απόφασης, όπως ζήτησε ο εισηγητής της ΑΠΕΚ.  Η αλήθεια είναι ότι το έργο έχει μεταφερθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ, που λήγει 31/12/2023 με δυνατότητα μάλιστα παράτασης . Δεδομένου ότι  σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία του είναι 15 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης , δεν δικαιολογείται η βιασύνη και η επίκληση του επείγοντος.    

Υποστήριξε ακόμη ότι το αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να αλλάξει με την δικαιολογία  τα χρήματα τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για  συγκεκριμένο έργο.  Η αλήθεια είναι τα χρήματα του δανείου προέρχονται κατά 75%  από έντοκο δάνειο που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων   στο ΤΠΔ με επιτόκιο 3,4 %, για χρηματοδότηση υποδομών των Δήμων  και κατά 25%  από πόρους του  ΤΠΔ  .  Τα έργα που εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  καθορίζονται με την  απόφαση ένταξης του Υπουργού  Εσωτερικών, η οποία  μπορεί να τροποποιηθεί όπως προκύπτει και από το άρθρο 12 παράγραφος  2 της με αριθμ. 22766/09-04-2020 Κοινής Υπουργικής απόφαση  που καθορίζει τις λεπτομέρειες    του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης, όπου αναφέρεται ότι : 

«Σε περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου ή του χρονοδιαγράμματος της ενταγμένης πράξης, απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά συνέπεια μπορεί τεκμηριωμένα να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και « διαφοροποίηση του φυσικου αντικειμένου», ώστε το προϊόν του δανείου να διατεθεί σε  και πάλι σε έργα υποδομών ύδρευσης, τα οποία πράγματι θα διασφαλίζουν την εξοικονόμηση, την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Εμείς θα παραθέσουμε μερικά ερωτήματα με την ελπίδα πως ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα αναζητήσουν απαντήσεις σε αυτά , οι οποίες θα τους πείσουν για την ανάγκη διαφοροποίησης  του αντικειμένου του έργου.

  1. Με ποια κριτήρια  και από ποιον επιλέχθηκε η προμήθεια  ενός πολύπλοκου  και ακριβού συστήματος  τηλεμετρίας όταν η αυτοματοποίηση της λειτουργίας των γεωτρήσεων και η τηλεμέτρηση των δικτύων μπορούσε να επιτευχθεί με απλά αξιόπιστα συστήματα με το 1/15 του κόστους και το υπόλοιπο του δανείου να διατεθεί σε έργα  και προμήθειες πραγματικής βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης (όπως π.χ. αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και επικίνδυνων δικτύων, αντικατάσταση αντλιοστασίων κλπ);*
  2. Ποιο θα είναι το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος που θα επιβαρύνει τους Δημότες; **
  3. Με ποια λογική τοποθετούνται ΤΣΕ κόστους 25.000 ευρώ  ο καθένας σε έξι γεωτρήσεις που δεν λειτουργούν;
  4. Σε τι εξυπηρετεί η διάθεση δεκάδων χιλιάδων ευρώ  για τοποθέτηση αχρείαστων Τ.Σ.Ε. με λογικούς ελεγκτές για την τηλεμέτρηση σε πραγματικό χρόνο του νερού των πηγών (Αρκάσας, Κυράς Παναγιάς, Παναγίας Μεσοχωρίου, Πυλών, Βανάντας κλπ.); 
  5. Σε τι εξυπηρετεί η τοποθέτηση δυο τοπικών Σταθμών Ελέγχου και δύο φωτοβολταϊκών(!!!) στις δεξαμενές ύδρευσης του Διαφανιού, που βρίσκονται στην ίδια θέση;
  6. Σε τι εξυπηρετεί η αντικατάσταση του επί 18 χρόνια λειτουργούντος χωρίς πρόβλημα  μηχανικού φλοτέρ της δεξαμενής ύδρευσης του οικισμού Ολύμπου  με Τ.Σ.Ε. κόστους  26.729 ευρώ;
  7. Ποια θα είναι η χρησιμότητα της εγκατάστασης του κεντρικού σταθμού ελέγχου  που θα κοστίσει 585.000 ευρώ;

 

*1 (ΣΣ. Καρπάθιος ασχολούμενος  με σχετικά έργα είχε προσφερθεί προ οκταετίας να τοποθετήσει τους αναγκαίους αυτοματισμούς λειτουργίας σε όλες τις γεωτρήσεις και αντλιοστάσια του Δήμου έναντι 60.000 ευρώ.)

** Φημολογείται ότι ο μειοδότης υποσχέθηκε να δωρίσει στον Δήμο  ηλεκτρονικούς υπολογιστές που μπορεί να εκληφθεί ως δωροδοκία.  Πιο  νόμιμο και συμφέρον για τον Δήμο θα είναι να προστεθεί στην σύμβαση  όρος ότι θα ήταν να αναλάβει την υποχρέωση της δωρεάν συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος για πέντε χρόνια.