Πέρασε η πρόταση Γιαμίν για το λιμάνι, ωστόσο στην ΕΣΑΛ δεν εξετάστηκε η πρόταση που ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο!

Πέρασε η πρόταση Γιαμίν για το λιμάνι, ωστόσο στην ΕΣΑΛ δεν εξετάστηκε η πρόταση που ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο!

γράφει ο Νίκος Κανάκης

Δεν εξετάσθηκε  η λύση που πρότεινε το 2019 και υιοθέτησε  το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου με την απόφασή του  της 18η Δεκεμβρίου 2021.

Εικόνα 2 Η λύση  της ΤΥ του Λ.Ταμείου 2019 για τα έργα επέκτασης του λιμανιου

  Δεν συνεξετάσθηκε  ούτε και η πολύ καλύτερη  λύση που πρότεινε   το 2009 η μελετητική ομάδα ΡΟΝΓΚΑΝ  για το Γαρόνησο   που, χωρίς να καταστρέφει τον κυματοθραύστη επιτρέπει ταυτόχρονη εξυπηρέτηση Ε/Γ Ο/Γ πλοίου  γραμμής , κρουαζιερόπλοιου 200 μ. και Φ/Γ  στα εσωτερικά  κρηπιδώματα (σσ. Παρατίθεται επικαιροποιημένη στο ίδιο  υποβάθρο  με την πρόταση  ΓΙΑΜΙΝ  για συγκριτική αξιολόγησή τους και από τους άσχετους  περί τα λιμενικά  που απλά  διαθέτουν τον κοινόν νουν  για προβληματισμό τους).

Εικόνα 3 Επικαιροποιημένη λύση ΡΟΝΓΚΑΝ για το Γαρόνησο ίσου προϋπολογισμού με την λύση ΓΙΑΜΙΝ

ΥΓ

Συμπωματικά στην ίδια συνεδρίαση  της ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η ΜΠΕ  για την επέκτασης του προβλήτα    στο ΚΑΜΑΡΙ   ΚΩ που κατασκευάστηκε ύστερα από  εισήγησή μου  το 1989,κυρίως για την  εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων  αλλα και ως εναλλακτική θέση πρυμνοδέτησης  Ε/Γ Ο/Γ.

Σχεδιάγραμμα επέκτασης λιμενικής εγκατάστασης ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΩ

 Φωτο: Η  πρωτη πρυμνοδέτηση του ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 στο ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΩ μετα τον σεισμό της Κω.

Χρησιμοποιήθηκε  για την εξυπηρέτηση των πλοίων της Γραμμής  μετα το σεισμό  της Κώ .  Τώρα  επεκτείνεται  και αναβαθμίζεται  σε προβλήτα πολλαπλής χρησιμότητας    με δυνατότητα παραβολής και ενός μικρού κρουαζιερόπλοιου.

Στο καμαρι σχεδιάζουν επέκταση της εναλλακτικής λιμενικής εγκάταστασης . Στην Κάρπαθο την αρνουνται.