Εισήγηση- Παρατηρήσεις Δημάρχου Ιωάννη Νισύριου για Δασικούς Χάρτες

Εισήγηση- Παρατηρήσεις Δημάρχου Ιωάννη Νισύριου για Δασικούς Χάρτες

 

1.Καταρχάς χαιρετίζουμε τα αντανακλαστικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως προς την παράταση που δόθηκε για την υποβολή Αντιρρήσεων στους υπό ανάρτηση Δασικούς Χάρτες μέχρι τις 31-05-2022. Αν και απαιτείται παραπάνω χρόνος για την λεπτομερέστερη εξέταση του συνόλου των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, τόσο σε σχέση με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, όσο και με τους πραγματικούς σκοπούς της περιβαλλοντικής προστασίας των Δασών και των δασικών εκτάσεων

2. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω πως οι «Αντιρρήσεις» είναι μία διοικητική διαδικασία που απαιτεί τη μεγαλύτερη ευελιξία της ίδιας της Δημόσιας Διοίκησης ως προς την επεξεργασία των Ενστάσεων των διοικουμένων και των πολιτών, ιδίως στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, όπως είναι και η Κάρπαθός μας που έχει ένα σύνολο δικαιικών και πρακτικών μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων.

3. Επισημαίνουμε σθεναρά πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων γης, είτε αποτιμώνται ως δασικές, είτε ως αγροτικές, είτε ως κατεξοχήν οικοπεδικές εντός και εκτός των Οικισμών μας.

4. Αυτό καθίσταται καταρχήν σαφές με την άρση του τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 62 του Ν. 998/1979, όπως σήμερα ισχύει έπειτα από τις τροποποιήσεις και τις μεταρρυθμίσεις που πετύχαμε συντονισμένα υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της ίδιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν εμπεριστατωμένης Γνωμοδότησης του Επιστημονικού μας Συνεργάτη Διδάκτορα Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου και Δικηγόρου, κ. Μιχάλη Παπαγεωργίου, σύμφωνα με τους Νόμους Ν. 4819/2021 και 4821/2021.

5. Βέβαια οι διεκδικήσεις μας προς τον εξορθολογισμό και την εύρυθμη, την καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών δεν σταματούν στη διαφύλαξη και στην προστασία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασικών και των αγροτικών εκτάσεων κατά το συγχρονισμό των υπό ανάρτηση Δασικών Χαρτών και του υπό σύσταση Εθνικού Κτηματολογίου.

6. Απαιτούμε εξίσου δυναμικά στην ουσία την αποσαφήνισή του τι είναι δασική έκταση και τι όχι. Καθώς αμιγώς αγροτικές εκτάσεις και δασωμένοι αγροί κατά το πέρας των δεκαετιών, που περιβάλλονται από φρύγανα και θάμνους, ή ακόμα και από πετρώδες και βραχώδες έδαφος με έντονες κλήσεις στο μεσογειακό οικοσύστημα των νησιών μας και ειδικά της Καρπάθου μας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται αφηρημένα και καταχρηστικά ως δασικές περιορίζοντας την αξιοποίησή τους. Πρέπει να εκτιμάται και να αξιολογείται ακόμα πιο στενά:

α) η χρήση της γης ανά τις δεκαετίες, β) το πραγματικό ποσοστό συγκόμωσης της ουσιαστικής και μόνο δασικής βλάστησης, γ) αλλά και το σύνολο των ανθρωπογενών παρεμβάσεων που εντοπίζονται και διαπιστώνονται με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις σε κάθε ακίνητο (όπως λ.χ. η ύπαρξη ξερολιθιών, αλωνιών, κλιμάκων-γύρων, πέτρινων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, τίτλων που περιγράφουν τις εκτάσεις ως αγρούς, αλλά και το σύνολο των διαθέσιμων αεροφωτογραφιών).

6. Θέλουμε έναν κρατικό μηχανισμό συνεργάτη και σύμμαχο στη διαμόρφωση και στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών και της κοινωνίας αλλά στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

7. Χρειαζόμαστε ένα κράτος που θα προασπίζει και θα εγγυάται την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, δίχως να απομειώνοται και να προσβάλλονται αδικαιολόγητα οι περιουσίες των κατοίκων των νησιών μας και οι ιδιοκτησία στις πατρογονική μας γη.