Νοσοκομείο Καρπάθου: Ενημέρωση για το  Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ)

Νοσοκομείο Καρπάθου: Ενημέρωση για το  Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ)

 

1. Στο πλαίσιο διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω τηλεϊατρικής και προκειμένου τα νησιωτικά σημεία να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου έχει ξεκινήσει την διαδικασία λειτουργίας ιατρείων μέσω Τηλεϊατρικής σε τακτική βάση. 

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ήδη λειτουργούν: 

α. σε συνεργασία με την Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιατρείο με θέματα Παιδονευρολογικού Ιατρείου, Παιδογαστρεντερολογικού – Ηπατολογικού Ιατρείου, και Παιδοαλλεργιολογικού και Παιδοπνευμονολογικού Ιατρείου σε τακτική βάση.  

β. σε συνεργασία με την Α΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Αιγινήτιου Νοσοκομείου Ιατρείο Μνήμης, Άνοιας και νόσου Πάρκινσον. 

3. Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό  ραντεβού για εξέταση  παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2245022228  με  Ιατρό του Νοσοκομείου.  

                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                               ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ