Νοσοκομείο Καρπάθου: Πραγματοποίηση εξωτερικών ιατρείων Νευρολόγου και Παιδιάτρου

Νοσοκομείο Καρπάθου: Πραγματοποίηση εξωτερικών ιατρείων Νευρολόγου και Παιδιάτρου