Νοσοκομείο Καρπάθου - Μέχρι το τέλος Αυγούστου σε πλήρη αυτονομία!

Νοσοκομείο Καρπάθου - Μέχρι το τέλος Αυγούστου σε πλήρη αυτονομία!

Μέχρι το τέλος Αυγούστου το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου Καρπάθου  θα είναι σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει τα Καρπαθιακά Νέα ο διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Γρηγόρης Ρουμάνης, μέσα από αυτό θα καταγράφεται κάθε κίνηση του Νοσοκομείου, θα φαίνεται ο όγκος των ιατρικών πράξεων και των εργασιών. Το σημαντικότερο το Νοσοκομείο της Καρπάθου θα αποκτήσει πλήρη αυτονομία.