Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου ενημερώνει

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου ενημερώνει

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 καθορίζονται τα παρακάτω για την εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν. Καρπάθου, ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών .

• Είσοδος στο Νοσοκομείο υποχρεωτικά με μάσκα προστασίας για όλους. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα παραστατικά τα οποία να επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα εισόδου.

• Εξέταση στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, προσέλευση δέκα (10) λεπτά πριν την καθοριζόμενη ώρα, παραμονή στον χώρο μόνο των ασθενών και όχι των συνοδών πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. γονέας συνοδός ανήλικου τέκνου).

• Το επισκεπτήριο απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο η προσέλευση ενός συνοδού ανά ασθενή και μόνο εφόσον είναι εφοδιασμένος με ανάλογη κάρτα εισόδου και έχει ενημερωθεί για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής και την απολύμανση χεριών (θα υπάρχει σχετικός έλεγχος).

• ΔΕΝ επιτρέπεται η παραμονή στο Νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα ενδεικτικό λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού (πυρετό, δεκατική πυρετική κίνηση, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή).

• Επίσης δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των Ιατρικών Επισκεπτών.

     Παρακαλούμε για την συνεργασία και κατανόηση όλων, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου και να αποφευχθούν ταλαιπωρία και ανησυχία.

                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ