Νότιο Αιγαίο: Παραμένει μια έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου ΗΝ Κάσου

Νότιο Αιγαίο: Παραμένει μια έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου ΗΝ Κάσου

Ορισμός αριθμού εδρών περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4804/2021, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.

25.7.2023

Καρπαθιακά Νέα