Δήμος Καρπάθου. Απάντηση στην επιστολή ξενοδόχου με θέμα τα τέλη ύδρευσης

Δήμος Καρπάθου. Απάντηση στην επιστολή ξενοδόχου με θέμα τα τέλη ύδρευσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ
Με μεγάλη μας έκπληξη και απορία διαβάσαμε την επιστολή ανώνυμου ξενοδόχου που δημοσιεύτηκε στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο .
Είναι εύλογο να αναρωτιόμαστε εάν πράγματι έγινε αντιληπτό το είδος των θεμάτων που συζητήθηκαν , στη θυελλώδη , όπως αναφέρει, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/02/2022 .
Η ημερήσια διάταξη λοιπόν περιελάμβανε και ψηφίστηκαν ομόφωνα : Αποφασεις μηδενικών αυξήσεων των ανταποδοτικών τελών ,καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού,ύδρευσης αποχέτευσης ,κοιμητηρίων αλλά και τέλους ακίνητης περιουσίας .
Τα ανωτέρω τέλη αποτελούν συντελεστές βαρύτητας για τη λειτουργία των εποχικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχειακών!
Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά για τη σημαντική απόφαση που έλαβε αυτή η δημοτική Αρχή στην ίδια συνεδρίαση ,μετά από 45 χρόνια ισχύος του Ν429/ 1976 ,για την απαλλαγή των 120 εποχικών επιχειρήσεων αλλά και όσων επιπλέον το ζητήσουν ,από τα τέλη καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού για τους μήνες μη λειτουργίας αυτών, που αποτελούσε και το μοναδικό ανελαστικο λειτουργικό τους έξοδο.
Η ανταποδοτική ύδρευση αποτελούσε ανέκαθεν πρόβλημα της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.
Ο σχεδιασμός όμως λειτουργίας του ταχυδιυλιστηριου του φράγματος Σχοινά φέτος θα ανακουφίσει τις επιχειρήσεις με τις μεγάλες ανάγκες κατανάλωσης ύδατος ( ξενοδοχειακες), απαλλαγμένες από τα κοστοβόρα συστήματα αντίστροφης όσμωσης και αφαλάτωσης .
Σε συνδυασμό δε με το υπό χρηματοδότηση έργο πλήρους αντικαταστασης του δικτύου ύδρευσης των Πηγαδίων και της Δημιουργίας 2 νέων δεξαμενών ,η διαθέσιμη ποσότητα ύδατος θα αυξηθεί σημαντικά ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.
Η τροποποίηση της 113/2013 Απόφασης του ΔΣ,δεν αποτελεί αντικίνητρο όπως αναφέρεται ,αλλά κίνητρο της κάθε λειτουργουσας επιχείρησης για φθηνότερη κοστολόγηση ύδατος , από την εναλλακτική χρήση συστημάτων καθαρισμού και υδροφόρων .
Κάτι τέτοιο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι δεν είναι δική μας πρωτοτυπία αφού εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε όλες τις Επιχειρήσεις Ύδρευσης .
Σαν Δημοτική αρχή λοιπόν σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ΔΡΑΣΕΙΣ , επενδύουμε στο τομέα ύδρευσης ,με γνώμονα τη ποιότητα του νερού αλλά και την επάρκεια επιχειρήσεων και Δημοτών.
Οφειλουμε , εν κατακλείδι , να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος είναι αυτός που αρχικά χορηγεί την απαιτούμενη βεβαίωση δυνατότητας υδροδότησης, κάθε επιχειρηματία και υποψήφιου επενδυτή, απαραίτητη για την ένταξη του σε κάθε είδους επιδοτούμενο πρόγραμμα κι οφείλει να έχει το βάρος της απόδειξης των ανταποδοτικών του ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .
Η συνεργασία λοιπόν επιχειρήσεων και Δημοτικής Αρχής, είναι αυτό που επιζητούμε καθώς αποτελεί μονόδρομο στη λεωφόρο της ανάπτυξης που όλοι οραματιζόμαστε .
Ως εκ τούτου καλούμε κάθε καλοπροαίρετο επιχειρηματία, επώνυμα, να έρχεται σε επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή ώστε να ενημερώνεται πλήρως και τεκμηριωμένα στα πλαίσια της απαραίτητης συνεργασίας αυτής .

Εκ της Δημοτικής Αρχής