Οδηγίες του Λιμεναρχείου Καρπάθου για λουόμενους, υποχρεώσεις χειριστών ταχυπλόων σκαφών καθώς και ασχολούμενους με την υποβρύχια αλιεία

Οδηγίες του Λιμεναρχείου Καρπάθου για λουόμενους, υποχρεώσεις χειριστών ταχυπλόων σκαφών καθώς και ασχολούμενους με την υποβρύχια αλιεία

«Οδηγίες προς λουόμενους, χειριστές θαλασσίων μέσων αναψυχής, μικρών ταχυπλόων σκαφών, καθώς και στους ασχολούμενους με την υποβρύχια αλιεία”.page1image35323264 page1image35319808

1. Ως γνωστόν κατά την θερινή περίοδο αυξάνεται τόσο η κίνηση και η κυκλοφορία των ταχύπλοων σκαφών και των κάθε κατηγορίας πλωτών μέσων στις ελληνικές θάλασσες, όσο και ο αριθμός των ατόμων που προσέρχονται στις παραλίες και λουτρικές εγκαταστάσεις της χώρας για τη λήψη θαλασσίου λουτρού. Πρωταρχική μέριμνα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελεί, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

2. Για την επίτευξη του προρρηθέντος, κρίνεται επιβεβλημένη από την Υπηρεσία μας η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν και δύνανται να απειλήσουν τη σωματική τους ακεραιότητα, μέσω της επισήμανσης ορισμένων πάγιων αρχών των οποίων η άγνοια ή η παράλειψη εφαρμογής-τήρησης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα το λιγότερο αποτελέσματα, αλλά και μέσω της παροχής κατάλληλων οδηγιών (προς λουόμενους, υποβρύχιους αλιείς, χειριστές ταχυπλόων σκαφών ή έτερων θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ).

3. Με επιδιωκόμενο λοιπόν σκοπό τη δραστική μείωση των ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, είναι αδήριτη η ανάγκη δημοσιοποίησης ενημερωτικών εντύπων/οδηγιών, με τις οποίες επισημαίνονται ορισμένοι βασικοί κανόνες, που πρέπει να τηρούνται από τους:
α. Κυβερνήτες – ιδιοκτήτες – χειριστές μικρών σκαφών, ταχυπλόων και θαλασσίων μέσων αναψυχής.
β. Λουόμενους.
γ. Ασχολούμενους με την υποβρύχια αλιεία.

4. Ως εκ τούτου, αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την ευρεία, ει δυνατόν, δημοσιοποίηση των ενημερωτικών εντύπων/οδηγιών που σας αποστέλλονται επισυναπτόμενα, ενώ Λιμενικοί Σταθμοί Κάσου και Διαφανίου εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες.-

Ο Λιμενάρχης α.α.

page1image35317120

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΟΥΚΑΣ Δημήτριος