"Οδοιπορικό προς το Πολυτεχνείο"- Στην ΗΝ Κάσο σε επιμέλεια Γιάννη Μαρίνου

"Οδοιπορικό προς το Πολυτεχνείο"- Στην ΗΝ Κάσο σε επιμέλεια Γιάννη Μαρίνου