Η Οικ. Επιτρ. Δήμου Καρπάθου αποφάσισε την «Συνεργασία με εταιρία τουριστικού μάρκετινγκ που εδρεύει στο εξωτερικό»

Η Οικ. Επιτρ. Δήμου Καρπάθου αποφάσισε την «Συνεργασία με εταιρία τουριστικού μάρκετινγκ που εδρεύει στο εξωτερικό»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2023 του Δήμου Καρπάθου το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 4-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ (3543/7.4.2022) και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023 στον Κ.Α. 6431.0015  ο Δήμαρχος Καρπάθου έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Παραγυιού που έχει ως εξής:

«Συνεργασία με εταιρία τουριστικού μάρκετινγκ που εδρεύει στο εξωτερικό»,

ο Δήμος Καρπάθου προτίθεται να συνάψει συμφωνία με εταιρία τουριστικού Μάρκετινγκ που εδρεύει στο εξωτερικό με σκοπό την προβολή και προώθηση του νησιού μας.

Η διαφήμιση του τουριστικού μας προϊόντος παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις μέρες μας αφού αποτελεί και την πιο άμεση επικοινωνία του με τον καταναλωτή – τουρίστα. Ύστερα από τη θεαματική τεχνολογική εξέλιξη που βιώνουμε τον 21ο αιώνα η διαφήμιση πλέον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο.

Σκοπός της ανωτέρω δράσης είναι η προβολή και προώθηση του νησιού μας σε αγορές του εξωτερικού που μας απασχολούν άμεσα. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δράσης που αναλύεται παρακάτω , αλλά και την σημασία της εν λόγω δράσης, να προβεί στην έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης , ποσούέως 20.000,00 € από τον Κ.Α. 6431.0015 : «Συνεργασία με εταιρία τουριστικού μάρκετινγκ που εδρεύει στο εξωτερικό».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 20.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου αφού έχει εγγραφεί εξειδικευμένη και επαρκής πίστωση στον Κ.Α. 6431.0015 «Συνεργασία με εταιρία τουριστικού μάρκετινγκ που εδρεύει στο εξωτερικό», του οικονομικού έτους 2023.

Ο προϋπολογισμός αναλύεται παρακάτω, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας. Α/ Α Ενέργειες : Περιγραφή Συνεργασία με εταιρία τουριστικού μάρκετινγκ που εδρεύει στο εξωτερικό Τιμή (σε ευρώ)

1 Online διαφήμιση:

• Banner στην ηλεκτρονική εφαρμογή της εν λόγω εταιρίας (κυρίως για smartphones)

• Banner που θα προωθεί τον Διεθνές Αερολιμένα Καρπάθου στην χώρα του εξωτερικούπου θα γίνει η διαφήμιση του νησιού μας.

Σημ.: Τα διαφημιστικά banners είναι μια μορφή διαδικτυακής διαφήμισης που περιλαμβάνει εικόνα και ένα link (σύνδεσμο) προς την σελίδα σας ή κάποιο συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία σας.

Τα Διαφημιστικά banners συνήθως τοποθετούνται πάνω, κάτω αριστερά και δεξιά μιας σελίδας. 6.500,00 € 2 Social Media Marketing (Facebook, Instagram κ.α.):

Η διαφήμιση μέσω των social media, παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη , προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Καρπάθου. Στόχος της προβολής μέσω social media είναι η αποτύπωση εμπειριών και η δημιουργία ταξιδιωτικών ιστοριών για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και την παρακίνηση της διαδραστικής συμμετοχής του χρήστη. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει :

• Δημοσιεύσεις που θα διαφημίζουν την Κάρπαθο και το Διεθνές Αεροδρόμιο της σαν τουριστικό προορισμό στο Instagram κανάλι της εν λόγω εταιρίας, οι οποίες θα συνοδεύονται από φωτογραφία ή βίντεο που θα απεικονίζουν το νησί της Καρπάθου.

• Δημοσιεύσεις που θα διαφημίζουν την Κάρπαθο και το Διεθνές Αεροδρόμιο της σαντουριστικό προορισμό στο fakebook κανάλι της εν λόγω εταιρίας, οι οποίες θα συνοδεύονται από φωτογραφία ή βίντεο που θα απεικονίζουν το νησί της Καρπάθου. 8.500,00 € 3 Email Newsletters:

Η διαφήμιση μέσω Newsletter, είναι ένας οικονομικός τρόπος μαζικής διαφήμισης καιαποστολής ενημερωτικού υλικού σε υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες.

Η δράση περιλαμβάνει : • 1 newsletter τον μήνα που θα στέλνετε στη μεγάλη βάση δεδομένων από πελάτες που έχει η ανάδοχος εταιρία στο εξωτερικό. 5.000,00 € Σύνολο Δαπάνης (ανάθεση σε εταιρία του εξωτερικού οπότε δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. ) 20.000,0 0 € Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότηταςπρος λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ, για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Καρπάθου μέσω διαφημιστικής καμπάνιας από εταιρία τουριστικού Μάρκετινγκ του εξωτερικού.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος