ΝΑΙ, από την Οικ. Επιτροπή Δήμου Καρπάθου σε ιδιώτη για την αποκομιδή απορριμμάτων

ΝΑΙ, από την Οικ. Επιτροπή Δήμου Καρπάθου σε ιδιώτη για την αποκομιδή απορριμμάτων

Σήμερα το πρωί, Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και αποφάσισε κατα πλειοψηφία την μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201(κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Η συνεδρίαση κρίθηκε έκτακτη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς). Οι παραπάνω λόγοι αναφέρονται στην πρόσκληση της συνεδριάσεως. Μειοψήφησε ο κ. Μανώλης Τσέρκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Καρπαθιακών Νέων θα κληθούν δυο από τους επιχειρηματίες, που έχουν δείξει ενδιαφέρον, να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουλίου, τις προτάσεις τους και τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Καρπάθου θα προχωρήσει το θέμα αφού θεωρείται υπέρ-επείγον.