Οικολογικά βυθιζόμενα συστήματα για τη μείωση του κόστους της αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Καρπάθου

Οικολογικά βυθιζόμενα συστήματα για τη μείωση του κόστους της αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Καρπάθου

Με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων αλλά και το σεβασμό στο περιβάλλον ο Δήμος Καρπάθου προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια :

-Δύο (2) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α.

– Δεκατεσσάρων (14) υπόγειων κάδων χωρητικότητας 500lt αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου..Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου και οι ίδιοι πόροι του Δήμου Καρπάθου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.7135.0017 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Ο Δήμος Καρπάθου αναγνωρίζει την ανάγκη που βελτιστοποιεί το χώρο, προστατεύει τη δημόσια υγεία και περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την εν λόγω προμήθεια, που έχει αναδειχθεί σε κορυφαία λύση για τις οικολογικές ανησυχίες, την οικονομική απόδοση και τα θέματα υγιεινής.

Δελτίο τύπου

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

22.11.2023

Καρπαθιακα Νέα