Η οικονομική δραστηριότητα στο νησί της Καρπάθου

Η οικονομική δραστηριότητα στο νησί της Καρπάθου

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τα πραγματικά αποτελέσματα σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ απομονώσαμε και παραθέτουμε όσα αφορούν την Κάρπαθο στον τομέα των καταλυμάτων και της εστίασης.

Σύμφωνα με αυτά, τόσο στα καταλύματα όσο και στην εστίαση το 2021 υπολειπόταν του 2019, περισσότερο στα καταλύματα και λιγότερο στην εστίαση. Συγκεκριμένα:
Ετήσιος κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων: εισπράχθηκαν 25.159.309 ευρώ το 2019, 4.112.175 το 2020 και 14.525.932 το 2021.

Ετήσιος κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης: εισπράχθηκαν  10.312.031 ευρώ το 2019, 3.374.341 το 2020 και 8.427.768 το 2021.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα στατιστικά στοιχεία  έχουν καταρτισθεί βάσει της σύνδεσης και επεξεργασίας δεδομένων από τις ακόλουθες πηγές:
– Διοικητικά αρχεία συναλλαγών (φορολογικά κ.λπ.), ετών αναφοράς 2019, 2020 και 2021.

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής στοιχεία ανά πηγή:
– Οι ενεργές επιχειρήσεις και ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας από το οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων έτους 2018.
– Στοιχεία εσόδων από διοικητικά αρχεία συναλλαγών ετών 2019, 2020 και 2021.
Σημειώνεται ότι η γεωγραφική ταξινόμηση των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με την έδρα της επιχείρησης.

www.rodiaki.gr