Με 9 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου

Με 9 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ -11:30 πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 268.164,82 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

ΘΕΜΑ 3: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της 3-2019 απόφασης του Λιμενάρχη Καρπάθου.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση της αρίθμ. 423/24-5-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση της αρίθμ. 476/1-6-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.

ΘΕΜΑ 6: Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο λόγω κωλύματος του μοναδικού Νομικού Συμβούλου του Δήμου Καρπάθου.

ΘΕΜΑ 7: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι Έδρας Δήμου Καρπάθου με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ».

ΘΕΜΑ 8: Παράταση προθεσμίας εργασιών έργου: «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως Χρυσοχέρη» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Δήμου Καρπάθου.