Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου ψήφισε χωρίς να γνωρίζει το σχέδιο ανάπλασης στα Πηγάδια;

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου ψήφισε χωρίς να γνωρίζει το σχέδιο ανάπλασης στα Πηγάδια;

Εγκρίθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, με πλειοψηφία, από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου, το πρακτικό του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» για την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα ‘‘ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ’’  με ποσό προσφοράς 623.238,13€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 7,44%.

Η έκτακτη Συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι διαφώνησε και μειοψήφησε ο κ. Μανώλης Τσέρκης και συγκεκριμένα ανέφερε ότι “επειδή δεν είχε λάβει καμία μελέτη δεν μπορεί να ψηφίσει θετικά χωρίς να είναι ενήμερος και για αυτό ψηφίζει αρνητικά.”

Τα υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισαν χωρίς να γνωρίζουν το σχέδιο της ανάπλασης στα Πηγάδια Καρπάθου;

23.9.2022

Καρπαθιακά Νέα