ΟΕ Δήμου Καρπάθου: Αρδευτική περίοδο από 1/6/ 2022 έως 31/10/2022- 4 οι θέσεις των υδρονομέων

ΟΕ Δήμου Καρπάθου: Αρδευτική περίοδο από 1/6/ 2022 έως 31/10/2022- 4 οι θέσεις των υδρονομέων

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου αποφάσισε ομόφωνα και καθορίζει την αρδευτική περίοδο για το έτος 2022 από 1η Ιουνίου 2022 έως 31η Οκτωβρίου 2022 για το Δήμο Καρπάθου.
Καθορίζει τον αριθμό των τεσσάρων (4) θέσεων Υδρονομέων ως εξής: α) Μία (1) θέση για την περιφέρεια της Τοπική Κοινότητα Αρκάσας, β) Μία (1) θέση για την περιφέρεια της Τ.Κ Μενετών, γ) Μία (1) θέση για την περιφέρεια των Τ.Κ. Σπόων και Μεσοχωρίου και δ) Μία (1) θέση για την περιφέρεια της Τ.Κ. Ολύμπου.

Η Αμοιβή των ανωτέρω υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το ν.4354/2015.
Υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση α) Στον Κ.Α 25.6041.0002, ποσού 23.500 ευρώ για αποδοχές υδρονομέων & β) Στον ΚΑ 25.6054.0002, ποσού 6.500 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη βεβαίωση αρίθμ. πρωτ.3000/29-04-2022 του Τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου Καρπάθου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Νισύριος Δήμαρχος Καρπάθου

Τα μέλη

Βασιλαράκης Εμμανουήλ

Νταής Νικόλαος

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρωτόπαπας Μηνάς

Τσέρκης Εμμανουήλ