Οικόπεδο στα χέρια της κοινότητας Ολύμπου! Ο Δήμος Καρπάθου δικαιώθηκε τελεσίδικα στο Εφετείο Δωδεκανήσου

Οικόπεδο στα χέρια της κοινότητας Ολύμπου! Ο Δήμος Καρπάθου δικαιώθηκε τελεσίδικα στο Εφετείο Δωδεκανήσου

 

Mε απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου δικαιώθηκε τελεσίδικα ο ΔHMOΣ KAPΠAΘOY και αναγνωρίστηκε ότι ανήκει σε αυτόν η κυριότητα οικοπέδου στην κοινότητα Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου,  επιφανείας 6014,44 τ.μ. η κυριότητα του οποίου αμφισβητήθηκε.

Το δικαστήριο, κρίνοντας επί της ουσίας την υπόθεση, δέχθηκε τόσο τους νομικούς όσο και τους πραγματικούς ισχυρισμούς του Δήμου Καρπάθου. Ειδικότερα δέχθηκε ότι αρχικά η πρώην κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου και εν συνεχεία ο Δήμος Καρπάθου ασκούσε όλες τις νόμιμες πράξεις νομής επί του ακινήτου αυτού, προς εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.

Την υπόθεση για τον Δήμο Καρπάθου  χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Γιάννης Χριστοδουλάκης.