Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθιερώνει την ημέρα Συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθιερώνει την ημέρα Συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών

Στην καθιέρωση της πλησιέστερης Κυριακής προς της 17η και 18η Οκτωβρίου εκάστου έτους ως ημέρα Συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών κατά την οποία θα τιμάται η συνεισφορά της ιατρικής επιστήμης στην ανθρωπότητα αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά το πέρας των εργασιών της την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπεράτωσε τάς τακτικάς ἐργασίας αὐτῆς τήν 21ην Ἰουλίου τρ. ἔ. . Κατ᾿ αὐτάς, συνεζητήθη καί ἐξετιμήθη ἡ θυσιαστική καί οὐσιαστική προσφορά τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί τῶν θεραπόντων της εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῆς σοβούσης πανδημίας.

Ὡς ἐκ τούτου, ἀπεφασίσθη ὅπως καθιερωθῇ ἡ πλησιεστέρα πρός τήν 17ην  καί 18ηνὈκτωβρίου ἑκάστου ἔτους (Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ) Κυριακή, ὡς ἡ ἡμέρα Συνάξεως πάντων τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν, ὥστε καί ἐπ᾿ ἐκκλησίας νά τιμᾶται ἡ ὅλη συνεισφορά τῆς ἐπιστήμης ταύτης πρός τήν ἀνθρωπότητα.

Διά τό τρέχον ἔτος 2021 ἡ Σύναξις αὕτη θά τιμηθῇ τήν 17ην Ὀκτωβρίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Φωτογραφία αρχείου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

www.ope.gr